Juwelier De Bruyne

A Passion for Jewellery, Since 1958

Deze website is eigendom van Juwelier De Bruyne - Jeri Comm.V.

Contactgegevens

  • Stationsstraat 96
  • 9880 Aalter

Email: info@juwelendebruyne.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart U zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Juwelier De Bruyne - Jeri Comm.V. of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Juwelier De Bruyne - Jeri Comm.V. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Juwelier De Bruyne - Jeri Comm.V. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Juwelier De Bruyne - Jeri Comm.V. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien U onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan U de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten aller tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Juwelier De Bruyne - Jeri Comm.V. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Juwelier De Bruyne - Jeri Comm.V. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Juwelier De Bruyne - Jeri Comm.V. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

Juwelier De Bruyne - Jeri Comm.V. hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Juwelier De Bruyne - Jeri Comm.V., Stationsstraat 96 te 9880 Aalter of via info@juwelendebruyne.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven, zonder uw toestemming, aan derden (indien wel het geval zal dit zeker gemeld worden, ook aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt U via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Juwelier De Bruyne - Jeri Comm.V., Stationsstraat 96 te 9880 Aalter of via info@juwelendebruyne.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt U ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Juwelier De Bruyne - Jeri Comm.V. kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat U gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar U naar onze-website gekomen bent, of waarlangs U die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacybeleid